خط نشانگر پویا در اکسل

ایجاد یک خط نشانگر پویا و متصل به نمودارهای خطی در اکسل + مثال

در این نوشته، یاد می گیریم که چگونه یک خط عمودی را به نمودار خطی در اکسل اضافه کنیم تا با تغییر مقادیر، موقعیت و مکان این خط عمودی نیز به صورت پویا تغییر کند.

error: محتوای این سایت محافظت شده است