نرم افزار QlikView Desktop 12.20 نسخه ۶۴ بیتی

زمانی ایجاد داشبورد ها و تجزیه و تحلیل داده ها برای هر خروجی چند ماه طول می کشید و سرعت تصمیم گیری سازمانی را پایین می آورد، اما با کلیک ویو می توان آن را در چند دقیقه انجام داد.

کلیک ویو بستر هوش کسب و کار برای تبدیل داده ها به دانش می باشد. این نرم افزار، هر کسب و کاری را قادر می سازد تا داده های خود را بدون هیچ محدودیتی جدا کند و به مدیران کمک می‌کند زمانی که نیاز به تصمیم گیری در مورد مسائل سازمانی است، تصمیمات موثر و بهتری مبتنی بر اطلاعات صحیح بگیرند.