نرم افزار Microsoft Office Professional Plus 2019 & 2021

  • مجموعه قرار داده شده مستقیماً از سرورهای مایکروسافت دانلود شده‌اند و هیچ دستکاری در فایل‌ها صورت نگرفته است. 
  • بسته قرار داده شده به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید دو نرم افزار Visio و Project را همراه سایر نرم افزارهای آفیس نصب کنید. 
  • این نرم افزار به طور رسمی فقط بر روی Windows 10 و Windows Server 2019 و Windows 11 و Windows Server 2022 نصب می‌شود.